Välkommen till Södra SASS i Stockholms Schacksalonger.
Schackklubb sedan länge.